Smyslem auditu účetní závěrky je vyjádření názoru nezávislého kvalifikovaného odborníka na věrohodnost účetní závěrky.

Jak s námi může audit účetní závěrky probíhat?

Z Vaší strany bude třeba připravit některé podklady podle našich požadavků. Ve většině případů jsou tyto podklady součástí závěrkových prací, takže jejich příprava sama o sobě nebude pro pracovníky Vaší společnosti zatížením navíc.

Součinnost nám poskytne hlavně Vaše účetní oddělení, avšak některé informace a dokumenty bude třeba získat také od managementu společnosti. Domluvíme se, zda Vám bude více vyhovovat osobní setkání nebo práce na dálku.

Po kontrole a odsouhlasení účetní závěrky (výroční zprávy) od nás obdržíte výrok auditora a také doporučení, které oblasti a jakým způsobem zlepšit.
Ke klientům máme individuální přístup a snažíme se flexibilně přizpůsobit i jejich časovým možnostem a potřebám.

V případě nestandardních účetních situací či jiných odborných dotazů Vám rádi pomůžeme kdykoliv v průběhu celého roku.